שילוב של מקצועיות ,סטנדרטים גבוהים ואסטרטגיית השקעה ייחודית