הצוות

ההון האנושי הוא מקור גאוותנו. יושרה, מקצועיות והיכולת לפעול בצוות הן אבני היסוד של אנשינו והן הבסיס להצלחת הקרן.

שותף מייסד ומנכ"ל

שותף מייסד ומנהל השקעות ראשי

מנהל תפעול

BACK OFFICE ותפעול

סוחר ואנליסט

מנהלת משרד